เลขที่ 60 ซอยลาดพร้าว 128/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ติดต่อ 08-4448-5156, 08-6211-8487

   
 
www.thorntharee.com